Projekt „Bezpieczni Seniorzy”

Kolejny projekt pn. „Bezpieczni Seniorzy”.
Projekt będzie realizowany na terenie Gminy i Miasta Dobczyce dla Seniorów, Rencistów i Emerytów.

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Gminy i Miasta Dobczyce.

Zajęcia będą dotyczyć pierwszej pomocy oraz cyberprzestępczosci.

Dziękujemy Burmistrzowi Tomasz Suś oraz Gmina i Miasto Dobczyce