Projekt „Pierwsza pomoc VR” już za nami 

Projekt trwał od 29.01 do 26.04.2024 roku

W zajęciach i otwartych warsztatach wzięło udział łącznie 348 osób.

Grupa wiekowa:
<15 lat: Kobiety: 107, Mężczyźni: 123, SUMA: 230
15-30 lat: Kobiety: 34, Mężczyźni: 31, SUMA: 65
30-50 lat: Kobiety: 23, Mężczyźni: 17, SUMA: 40
>50 lat: Kobiety: 8, Mężczyźni: 5, SUMA: 13
ŁĄCZNIE: Kobiety: 172, Mężczyźni: 176, SUMA: 348

Odbyło się 17 zajęć z pierwszej pomocy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, świetlic, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Jednostki Strzeleckiej, Seniorów z terenu województwa małopolskiego, głównie powiat myślenicki i krakowski.

Odbyły się Otwarte Warsztaty Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Małopolski.

Dzisiaj udało się złożyć sprawozdanie z projektu z niemałą ilością dokumentacji 

Uczestnicy wypełnili prawe 700 kartek ankiet  oceniając, że zajęcia z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości są ciekawe i warto ich używać, gdyż przyswajają wiedzę.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

A już niebawem ruszymy z kolejnym projektem „Edukacji dla bezpieczeństwa z fundacją DCW”. Wypatrujcie informacji.

Więcej informacji na naszym Facebooku 🙂