Zajęcia w CEP

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach

Nasi wolontariusze, w tym Prezes naszej Fundacji DCW, mieli okazję prowadzić zajęcia w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla przedszkolaków z terenu Gminy …